przejdź na stronę
ENBIT

2013-07-30 16:05

Ostateczne wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków

Obecna lista jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2013-07-30 09:04

Zakładamy firmę

Dokumenty niezbędne do podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

2013-07-25 08:45

Zmiana w Regulaminie przyznawania środków ...

Prowadzenie firmy należy rozpocząć 01.08.2013 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki ENBIT Unia Europejska